Quevaucamps Tournai 29/01/2018 10:30

Wallonie Picarde 27/05/2017 18:30

Tournai 22/05/2017 11:30

Tournai 21/05/2017 18:00

20/05/2017 05:30

Wallonie Picarde 19/05/2017 19:00

Rumillies 18/05/2017 08:30

Leuze 17/05/2017 05:30

Mouscron 16/05/2017 09:37

Belgique 13/05/2017 18:00

Antoing 13/05/2017 05:30

12/05/2017 08:30

Rongy Wallonie Picarde 11/05/2017 08:30

Tournai 10/05/2017 05:30

09/05/2017 14:00

Leuze Wallonie Picarde 09/05/2017 09:26

Mouscron 06/05/2017 16:30

Mouscron 06/05/2017 05:30

Pecq 06/05/2017 05:30

Tournai 05/05/2017 08:30

Luingne 04/05/2017 08:30