Marquain 17/07/2018 23:00

Tournai 17/07/2018 17:16

Tournai 17/07/2018 16:30

Mont-Saint-Aubert 17/07/2018 08:52

Tournai 14/07/2018 05:00

Tournai 14/07/2018 05:00

Tournai 14/07/2018 05:00

Tournai 14/07/2018 05:00

Tournai 14/07/2018 05:00

Tournai 13/07/2018 16:42

Tournai 13/07/2018 08:49

Mont-Saint-Aubert 13/07/2018 08:47

Tournai 12/07/2018 18:32

Tournai 12/07/2018 15:12

Tournai 12/07/2018 11:02

Warchin 12/07/2018 09:02

Templeuve 11/07/2018 15:37

Tournai 11/07/2018 10:53

Tournai Wallonie Picarde 11/07/2018 05:00

Tournai 10/07/2018 12:01

Vaulx 10/07/2018 10:04