Tournai Leuze 19/09/2018 23:00

Leuze 19/09/2018 14:51

Leuze 18/09/2018 23:00

Celles BASSILLY Tourpes Ellignies Sainte-Anne Oeudeghien 18/09/2018 10:00

Tourpes 17/09/2018 23:00

Isières Thieulain 17/09/2018 10:00

Thieulain 16/09/2018 19:00

Leuze 15/09/2018 13:30

Leuze 14/09/2018 19:30

Leuze 12/09/2018 23:00

Leuze 12/09/2018 10:00

Leuze 12/09/2018 09:05

Leuze 11/09/2018 23:00

Tourpes 11/09/2018 10:00

Tourpes Silly Ellignies Sainte-Anne Ladeuze Celles 11/09/2018 10:00

Leuze 08/09/2018 16:00

Pipaix 07/09/2018 23:00

Leuze 07/09/2018 08:24

Tournai Leuze 05/09/2018 10:00

Pipaix 05/09/2018 10:00

Tourpes 04/09/2018 10:00