Mont-Saint-Aubert 30/01/2018 05:00

Tournai 27/01/2018 17:30

Tournai 27/01/2018 17:00

Mouscron 27/01/2018 16:30

27/01/2018 16:00

Tournai 27/01/2018 15:30

Mouscron 27/01/2018 15:00

Lessines 27/01/2018 14:30

Mouscron 27/01/2018 05:00

Lessines 27/01/2018 05:00

Antoing 27/01/2018 05:00

Flobecq 27/01/2018 05:00

Mouscron 27/01/2018 05:00

Tournai 27/01/2018 05:00

Laplaigne 27/01/2018 05:00

Tournai Wallonie Picarde 27/01/2018 05:00

Wallonie Picarde 26/01/2018 19:00

Froyennes 26/01/2018 05:00

Lessines Enghien Silly 26/01/2018 05:00

26/01/2018 05:00

Mouscron 26/01/2018 05:00