Tournai 15/06/2017 16:53

Tournai 15/06/2017 15:32

Wallonie Picarde 15/06/2017 11:51

Tournai 15/06/2017 11:00

Gaurain-Ramecroix 14/06/2017 19:45

Ath 14/06/2017 17:23

Froyennes 14/06/2017 17:19

Hoves 14/06/2017 16:44

Mouscron 14/06/2017 16:12

Mouscron 14/06/2017 15:34

Amougies 14/06/2017 14:07

Enghien 14/06/2017 11:23

Tournai 14/06/2017 11:18

Dottignies 14/06/2017 10:37

Froyennes 14/06/2017 09:56

Tournai 13/06/2017 16:31

Stambruges 13/06/2017 16:08

Mouscron 13/06/2017 15:56

Mouscron 13/06/2017 15:29

Bois-de-Lessines Ath 13/06/2017 12:34

Tournai 13/06/2017 12:30