Tournai 07/03/2017 09:55

Tournai 06/03/2017 19:13

Antoing 06/03/2017 18:22

Dottignies 06/03/2017 18:02

Gaurain-Ramecroix 06/03/2017 17:35

Templeuve Molenbaix 06/03/2017 17:13

Mouscron 06/03/2017 14:26

Estaimpuis 06/03/2017 11:55

Ath 05/03/2017 17:27

Deux-Acren Lessines 05/03/2017 17:15

Tournai 05/03/2017 17:00

Vaulx 05/03/2017 11:59

Rumes 05/03/2017 11:57

Tournai 04/03/2017 22:00

Mouscron 04/03/2017 21:45

Mouscron 04/03/2017 09:00

Tournai 03/03/2017 16:54

Ath 03/03/2017 16:51

Vaudignies 03/03/2017 16:21

Tournai 03/03/2017 15:38

Mouscron 03/03/2017 15:21