Tournai 28/07/2017 09:34

Lessines 28/07/2017 09:33

Frasnes 28/07/2017 09:32

Bas-Warneton 28/07/2017 09:31

Ere 28/07/2017 09:30

Wallonie Picarde Frasnes 27/07/2017 09:31

Mouscron 27/07/2017 09:30

Frasnes 27/07/2017 09:29

Frasnes 27/07/2017 09:28

Wallonie Picarde 27/07/2017 09:27

Chièvres 27/07/2017 09:26

Blandain 27/07/2017 09:25

Blandain 27/07/2017 09:24

Tournai 26/07/2017 12:05

Tournai 26/07/2017 09:00

Pipaix 26/07/2017 08:59

Thoricourt 26/07/2017 08:58

Herquegies 26/07/2017 08:57

Celles 26/07/2017 08:56

Mont-Saint-Aubert 26/07/2017 08:55

Tournai 25/07/2017 09:18