Blandain 17/10/2017 23:00

Estaimbourg 17/10/2017 23:00

Estaimpuis 17/10/2017 23:00

Mouscron 17/10/2017 23:00

Blaton 17/10/2017 23:00

Bailleul 17/10/2017 23:00

Tournai 17/10/2017 23:00

Frasnes 17/10/2017 23:00

Tournai 17/10/2017 05:00

Bon-Secours Tournai 17/10/2017 05:00

Tournai 17/10/2017 05:00

Mouscron 17/10/2017 05:00

Béclers 17/10/2017 05:00

Brugelette 17/10/2017 05:00

Bizet 17/10/2017 05:00

Lessines 14/10/2017 17:00

Estaimbourg 14/10/2017 16:30

Silly 14/10/2017 16:00

Oeudeghien 14/10/2017 16:00

Bernissart 14/10/2017 15:30

Tournai 14/10/2017 15:00